Werkwijze organisatie- en teamcoaching

Bij een verandering in een organisatie kan Alblas Coaching teams en medewerkers begeleiden. Hierbij betrek ik zowel de ‘harde’ kant van de organisatie, alsook de ‘zachte’ kant.

Workshops

In de workshops werk ik graag vanuit de succesverhalen van de organisatie. Dit creëert meer energie en motivatie bij alle deelnemers. Hierbij zoek ik naar werkvormen die aansluiten bij het onderwerp en die interactie met zich mee brengen. De workshops staan dan ook zoveel mogelijk in het teken van ‘doen’ en ‘ervaren’.

De inzet van een drijfverenscan voor de afzonderlijke teamleden of het team als geheel behoort ook tot de mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op de pagina over de drijfverenscan >>

Teambijeenkomsten

Teambijeenkomsten staan in het teken van ‘eigenaarschap nemen’ en groeien. De verschillende stadia waarin teams zich kunnen bevinden, zijn mij bekend en ik stem het programma daar op af. Hierbij worden doelen gesteld die de bestaande knelpunten zullen oplossen. Ingrediënten van deze bijeenkomsten zijn: actief een bijdrage leveren en zeker ook plezier hebben.

Een teamcoachingstraject start altijd met een intakegesprek met de opdrachtgever en enkele teamleden. Hierin maken we ook afspraken over de doelen van de coaching en de duur van het traject. Een traject bestaat gemiddeld uit vier tot zes sessies.