Werkwijze bij individuele coaching

Confronteren en uitdagen creëert beweging.

Bij het coachen van personen ga ik open, eerlijk en zonder oordeel de gesprekken in. Ik houd de deelnemer een spiegel voor en geef feedback, waarbij ik heb ervaren dat confronteren en uitdagen vaak beweging creëert. De diverse modellen, theorieën en hulpmiddelen zet ik in op de momenten waarop dat nodig of gewenst is. Hierbij vertrouw ik op mijn intuïtie.

Coachingsvraag

Een traject voor individuele coaching bestaat uit ca. zes gesprekken van ongeveer 1,5 uur. In het intakegesprek definiëren we de coachingsvraag en maken we afspraken over het vervolgtraject. Vervolgens  gaan we met de coachingsvraag aan de slag.

De inzet van een drijfverenscan voor de afzonderlijke teamleden of het team als geheel behoort ook tot de mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op de pagina over de drijfverenscan >>

Wil je jezelf verder ontwikkelen en groeien? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!