Teamcoaching

Verandert uw team niet met de organisatie mee? Soms functioneert een team minder goed, wat vooral naar voren komt in tijden van verandering. Behalve de motivatie en de vermogens van de individuele teamleden, zijn ook de organisatiecontext en de manier van aansturen belangrijk voor het functioneren van het team. Teamcoaching is de manier om deze elementen goed op elkaar af te stemmen.

Juist in tijden van organisatieveranderingen komt de noodzaak van teamcoaching vaak bovendrijven

Teamcoaching richt zich onder andere op de interactie in het team en het eigen ontwikkelingsproces. Dit kan zijn in een veranderende organisatie, maar ook als er sprake is van een (dreigend) conflict.

Welke rol spelen conflicten in een organisatie? Lees het in mijn blogs over conflicten als kans en samenwerking en conflicten!

 

Teamcoaching: waarom Alblas Coaching?

Een goed functionerend team zorgt voor meer motivatie, betrokkenheid en werkplezier bij de individuele teamleden. Daardoor levert het team een grotere bijdrage aan het organisatieresultaat. Teamcoaching helpt dus om de organisatie als geheel beter te laten werken. Alblas Coaching stuurt op de interactie in het team en vergroot daarmee de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid.

Door te sturen op interactie in het team, vergroot je de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid

Tijdens de coaching komen irritaties en problemen naar voren. Deze kwesties komen vaak overeen met de knelpunten die de ontwikkeling van het team in de weg staan. Vaste en terugkerende patronen zijn daarbij van belang. Als deze patronen duidelijk zijn, bekijk ik met het team hoe deze veranderd kunnen worden. Met mijn opleidingen tot Master in de Bedrijfskunde en (team)coach, gecombineerd met mijn jarenlange ervaring in het managen van transities en veranderingen, kan ik een belangrijke meerwaarde leveren voor uw organisatie.

 Meer weten over hoe ik teamcoaching aanpak? Kijk dan op de pagina over mijn werkwijze.