Coaching bij organisatieveranderingen

Heeft uw organisatieverandering niet het gewenste effect opgeleverd? Waarschijnlijk zit het probleem ‘m in één woordje: ‘iets’. Mensen gaan meestal enthousiast van start en zijn het erover eens dat ‘iets’ moet veranderen om bijvoorbeeld de strategische doelen te halen. Maar wát dan precies? Alblas Coaching helpt dat ‘iets’ te specificeren.

Benieuwd hoe ik coaching bij organisatieveranderingen en teamcoaching aanpak? Kijk dan op de pagina werkwijze>>

Organisatieveranderingen: waarom Alblas Coaching?

Organisatieverandering draait niet alleen om een verandering van feitelijke zaken, zoals de inrichting van processen en een beschrijving van de visie en missie. Deze harde kant, deze bovenstroom, staat verandering niet in de weg. De organisatiecultuur is echter minstens zo belangrijk voor een succesvolle verandering. En deze zachte kant, deze onderstroom, krijgt vaak onvoldoende aandacht. Alblas Coaching heeft oog voor zowel de harde (structuur, processen) als de zachte kant (cultuur, medewerkers) van de organisatie. Daardoor is een geslaagde verandering binnen handbereik.

Organisatieverandering betekent niet alleen verandering in processen, maar ook in cultuur

Termen als cultuur (houding en gedrag), structuur, processen, resultaatgerichtheid en efficiency staan niet op zichzelf. Zij moeten geïntegreerd worden om uw organisatie optimaal te laten presteren. Deze beide kanten betrek ik dan ook in een organisatieverandering. Met mijn opleidingen tot Master in de Bedrijfskunde en (team)coach, gecombineerd met mijn jarenlange ervaring in het managen van transities en veranderingen, kan ik een belangrijke meerwaarde leveren voor uw organisatie.

Meer weten over mijn achtergrond en hoe ik deze gebruik in mijn werk? Kijk dan op de pagina over mij.