Positief denken: denk jezelf gelukkig

De afgelopen week heb ik meerdere keren iets gelezen over de combinatie van ‘denken’ en ‘geluk’. De twee hieronder samengevatte artikelen zijn voor mij voorbeelden dat positief (over jezelf) denken absoluut helpt in je gelukkiger en blij voelen.

Het begon afgelopen zaterdag met een artikel in de krant met als titel “Denk jezelf gelukkig” . Dit artikel ging over een ondernemer die er van overtuigd was dat geld verdienen iets vies was. Van haar ouders had ze geleerd dat rijke mensen verwaand en onaardig waren. Hieruit volgde dan ook haar overtuiging dat ze niet rijk mocht worden en dus ook niet veel geld hoorde te verdienen. Gevolg: ondernemen lukte niet en uiteindelijk kwam ze in de bijstand.
Tijdens een coachtraject heeft ze geleerd haar belemmerende overtuiging – ik mag niet veel geld verdienen – in te ruilen voor een andere, helpende overtuiging – ook ik mag geld verdienen, zodat ik een bijdrage kan leveren aan de Nederlandse economie. Gevolg: ze kreeg grip op haar bedrijf en privéleven, ging positiever denken over geld, voelde zich anders over zichzelf en durfde zich meer als ondernemer te laten zien. Ze boekte succes en kreeg meer plezier in het ondernemen en voelde zich veel gelukkiger.

Zoals hier beschreven kan iedereen een belemmerende overtuiging ombuigen naar een helpende overtuiging. We maken zelf de keus of we een gedachte willen opslaan of los willen laten. Dit lukt je waarschijnlijk niet ineens, want de belemmerende overtuiging kan redelijk vastgeroest zijn, maar als je het blijft proberen lukt het wel.
En als het je lukt, kan je jezelf gelukkiger denken!

Vervolgens heb ik afgelopen zondag een artikel gelezen van De Correspondent. Dit artikel begon met de zin “Wie zichzelf continue met anderen vergelijkt, wordt nooit gelukkig.”
In dit artikel werd verwezen naar het boek De moed van imperfectie van de Amerikaanse onderzoekster Brené Brown. In dit boek wordt een pleidooi gehouden om van jezelf te leren houden en niet je geluk af te laten hangen van de vergelijking met anderen.

Ook dit heeft te maken met hoe je over jezelf denkt en dat je niet gelukkig wordt als je je gevoel van eigenwaarde afmeet aan de waardering die je van anderen krijgt. En het meest vervelende daarvan is ook nog dat je totaal geen invloed hebben op hoe je door anderen gezien wordt, hoeveel tijd je daar ook insteekt. Steek die tijd dus liever in het doen van de dingen die je zelf graag wilt doen, zonder je om wat de ander van je vindt te bekommeren!

Ik ben ervan overtuigd dat positieve gedachten ertoe bijdragen dat je je gelukkiger en blijer kunt voelen. Natuurlijk is niet alles leuk en positief en is het niet altijd even makkelijk, maar het is het proberen waard!