Cases en com(pli)ments

Alblas Coaching heeft door de jaren heen voor veel en gevarieerde opdrachtgevers mogen werken. Hoe hebben zij zich door mijn coaching laten inspireren? Hoe heeft het hun (professionele) leven veranderd?

Vrouw, 32 jaar, Psycholoog verpleeghuiszorg (juni 2019):
“Ik had niet verwacht dat ik op zo’n korte termijn, mij zoveel beter zou gaan voelen en dat inzicht krijgen in de situatie, mijn drijfveren en personen mij zoveel zou gaan brengen.
Wat mij betreft was het coachingstraject boven verwachting. Ik vond het erg spannend soms en soms ook echt heftig, maar heb van begin tot nu het gevoel gehad dat alles bespreekbaar was.
Heb me veilig gevoeld tijdens het coachingstraject. De vragen die je stelde, zetten me altijd aan tot nadenken en de combinatie tussen vragen stellen, uitleg geven en handvatten bieden heb ik als prettig ervaren”

P. Versluis, 51 jaar, manager zorg (juni 2019):
“Dit coachtraject was voor mij bij tijden confronterend omdat het over mijn eigen gedrag en gedachten ging. Ik zei wel eens gekscherend: “In mijn coachtraject heb ik problemen die ik eerder niet had en ik moet er ook nog zelf de oplossing voor zoeken”.
Wat Silvia mij geleerd heeft is om te reflecteren op mijn eigen gedrag en aan te passen als ik dat nodig of nuttig vond. Dit reflecteren was soms zacht door mij vragen te stellen soms directer door mij te confronteren met het gedrag dat ik op dat moment liet zien.
Ik heb dit traject als zeer leerzaam ervaren juist door de goede coach.”

J. Hoogendorp, manager Behandeldienst Careyn (mei 2019)
“Als manager behandeling van Careyn, district Zuid-Hollandse eilanden en DWO-NWN heb ik Silvia als teamcoach de opdracht gegeven om vier vakgroepen van de medische en paramedische behandelaren te ondersteunen bij de zoektocht en implementatie van zelforganisatie binnen de vastgestelde kaders. Uitgangspunt is de kwaliteit van zorg en welzijn van de cliënt. Daarbij was ook volop aandacht voor teamontwikkeling.

Silvia heeft hiervoor in samenwerking met de betrokkenen een jaarprogramma opgesteld om te werken aan de professionele ontwikkeling van de vakgroepen. In het programma waren de volgende onderwerpen opgenomen: ontwikkelen van en reflectie op de professionele norm, ontwikkelen van vakkennis (bevoegd en bekwaam), continu leren en verbeteren (casuïstiek, intervisie), structuur van de vakgroepen en borging van de voortgang.
Silvia heeft kennis en methodieken aangedragen. Op diverse manieren heeft ze de vakgroepen begeleid om te werken aan de ontwikkeling van de professionele norm, zodat de individuele behandelaren weten waar ze verantwoordelijk voor zijn en waar hun taken en werkafspraken op gebaseerd zijn. Ze heeft de behandelaren waar nodig gecoacht om de onderlinge samenwerking te verbeteren waarbij aanspreken, feedback en veiligheid belangrijke onderwerpen waren. Ook heeft ze individuele behandelaren begeleid om te reflecteren op hun werkwijze en wat zij nodig hebben om op een voor hen gezonde manier mee te bewegen met de veranderingen binnen de organisatie. Ze heeft eveneens casuïstiekbesprekingen en intervisie voorbereid en begeleid.

Na een jaar is duidelijke groei en verandering te constateren. De behandelaren zijn zich bewust van hun rol en positie, zowel in het multidisciplinaire team als in de vakgroep. De vakgroepen groeien steeds meer in een zelforganiserende rol en zijn beter in staat om kritisch te kijken naar hun eigen inzet; wat doen we wel en wat niet en wat doen we voortaan anders. Er vinden periodiek intervisie- en casuïstiekbesprekingen plaats in de vakgroepen, waarbij de behandelaren reflecteren op hun eigen gedrag en professionaliteit in relatie tot de cliënt. Er zijn afspraken gemaakt over scholingen op vakgroep- en individueel niveau zodat ze bevoegd en bekwaam blijven. Alle vakgroepen werken met een jaarplanning wat als leidraad dient om gestructureerd aandacht te besteden aan bovenstaande facetten van hun beroepsontwikkeling, waardoor de werkwijze geborgd is.”

Rijndam Revalidatie, managementassistentes/ondersteuners (maart 2019):
Na de eerdere workshop over communicatie die ik voor deze groep heb mogen geven, heb ik vorige maand (maart 2019) een traject van 3 dagdelen afgerond waarin we aan het werk zijn gegaan met teamontwikkeling, intervisie en samenwerking:
“Dankzij de training teamontwikkeling en intervisie zijn wij als managementassistentes/ondersteuners naar elkaar toegegroeid. Het heeft ons een positief inzicht gebracht in ons denken en gedrag. De interacties in de bijeenkomsten hebben wij als zeer prettig ervaren.”

Man, 60 jaar, Directeur (oktober 2018):
‘Ik heb dit coachtraject als zeer goed ervaren.
Wat mij opviel aan de aanpak/gesprekstechniek van Silvia is de degelijkheid. Het lijkt zeer spontaan en ter plekke bedacht, maar het is wel degelijk goed voorbereid.

Ik heb van Silvia geleerd om te gaan met de mindere kanten van mijn gedag. Ik heb meer inzicht gekregen in mijn gebreken. Dit is voor mij belangrijk omdat ik in mijn baan moet omgaan met mensen die ik hiervoor niet tijdens kantooruren tegen kwam. Het is een totaal ander werkveld voor mij.

Ik ben zeer tevreden over de coaching. Silvia heeft me inzicht gegeven in mijn gebreken zonder me de grond in te boren. Haar aanpak is zeer effectief. Ook veel voorkomende situaties zijn letterlijk doorgenomen, zodat ik die direct in de praktijk kon toepassen.’

Vrouw, 37 jaar, Diëtiste (juni 2018):
‘Het traject was voor mij heel positief, het heeft me veel goeds gebracht en veel rust. Prettig om te ervaren dat anders denken, anders reageren zoveel veranderingen kunnen brengen. Op sommige punten ook erg confronterend; ik werd gedwongen na te denken over wie ik ben, wat ik doe en met welke reden. Hierdoor vielen dingen op zijn plek en merkte ik dat in bepaalde situaties ik keuzes maak(te) die voor mij niet prettig zijn. Door hier op een andere manier mee om te gaan en te reageren merk ik veranderingen in mijn gedrag.

De hele open houding van Silvia zorgde ervoor dat ik alles durfde te zeggen. Geen veroordeling waardoor ik situaties goed kon analyseren en door het stellen van open vragen werd ik gedwongen na te denken.

Ik heb geleerd dat ik veel van mijn eigen gedrag kan veranderen, nieuwsgierig mag zijn en door mag vragen naar verwachtingen van anderen. Nee kan zeggen en dat dit niet door anderen als ‘fout’ hoeft te worden gezien. Een andere belangrijke eye-opener ‘ook door teveel leuke dingen kun je overwerkt raken’, hier denk ik nog veel aan en maakt dat ik ook kies om iets niet te doen, hoe leuk ik het ook vindt.

Deze veranderingen zijn voor mij belangrijk; het geeft me rust en een overwogen keuze ja/nee geeft een beter gevoel. Voor mezelf kiezen is heerlijk!, dit geeft rust, maar is aan de andere kant ook vreselijk moeilijk! Ik heb geleerd dat ik mag kiezen voor mezelf en hier naar anderen geen verantwoording voor hoef af te leggen.

Ik ben erg tevreden over dit traject. Eerst was ik sceptisch; ‘kan het wel zelf oplossen’, door de gesprekken heb ik gemerkt dat het goed is om eens kritisch naar mijn handelen en mijn ‘ik’ te kijken. Ik heb mezelf beter leren kennen en snap nu beter waarom er situaties zijn die zoveel conflict opleveren. De gesprekken waren erg prettig!’

Vrouw, 36 jaar, Fysiotherapeut (januari 2018):
‘Ik vond het een heel prettig traject en heb er ook veel aan gehad. Ik heb veel over mezelf geleerd en ben me meer bewust geworden van mijn ‘patronen’. Door er meer bewust van te zijn, kan ik er ook aan werken.’
‘Ik vind het heel knap hoe je de vinger hebt weten te leggen op mijn ‘pijnpunten’. Je adviezen en je oefeningen hebben me zeker aan het denken gezet. Door onze gesprekken en oefeningen heb je me voldoende tips gegeven die ik mee kan nemen in het dagelijks leven. Ik herken heel vaak nog situaties en reacties van mezelf. Hier kan ik dan weer wat mee. Ik waardeer je eerlijkheid en je vriendelijkheid. Door je houding durfde ik volledig eerlijk te zijn over mezelf. Ik vond het een heel prettig traject en ik heb er veel aan gehad om over mezelf te leren!’

Vrouw, 30 jaar, Psycholoog (april 2018):
De vriendelijk kritische houding die je aannam ervoer ik als prettig. De spiegel voorhouden is goed gelukt en heeft mij dingen laten zien waar ik me nog niet bewust van was. Dit heeft me aan het denken gezet en tot de nodige actie aangezet.
Ook bracht je zaken naar boven waarvan ik me al wel bewust was, maar die ik, doordat een vriendelijk en kundig persoon als jij ze me voorhield, niet kon ontkennen en er toch wat actiever aan moest gaan werken.
Ik voelde me gesteund en veilig waardoor ik buiten mijn comfortzone durfde te gaan. Dat gevoel miste ik tot dan toe eigenlijk wel, dus dat was bijzonder prettig.
Het aanzetten tot zelfonderzoek en stimuleren van kritische reflectie heeft geleid tot een vergroot inzicht in mijn manier van communiceren. Door dit inzicht kon ik de stap maken om deze manier van communiceren aan te passen. De spiegel werd absoluut voorgehouden, maar mede door de vriendelijkheid en accepterende houding gedurende de coachingsgesprekken heb ik deze confrontatie als positief ervaren.’

Vrouw, 36 jaar, marketing & communicatie manager (mei 2017):
‘Hoe vind je nou een coach die bij je past?’ vroeg ik mezelf een paar maanden geleden af. Google? Via via? Met wat zoekwerk kwam ik bij Silvia terecht. Ze reageerde al snel op mijn e-mail en dat creëerde (toen al!) een fijn gevoel. Bij het intakegesprek had ik na 10 minuten mijn besluit genomen: zij gaat mij verder helpen met mijn vraagstuk. En ja, dat is zeker ook zo gebeurd. In totaal hebben we binnen zes sessies mijn doelstelling behaalt en dat vind ik een prestatie van ons beiden, binnen zo’n korte tijd!
Elke sessie was anders. Ze kan goed aanvoelen wanneer er een theorie van toepassing is en wanneer niet. Daarnaast heeft ze ook zelfstudie gedaan met betrekking tot een bepaalde aanpak, om mij zo goed mogelijk te helpen. Dat is wat mij betreft ook wat een coach hoort te doen: mijn doel goed voor ogen hebben en zoveel mogelijk anticiperen om dit te bereiken.
Silvia hoefde mij niet om deze review te vragen, ik heb het aangeboden. Zo enthousiast ben ik over dit traject met haar!

Vrouw, 35 jaar, testcoördinator (mei 2014):
“Jouw aanpak was vooral open en eerlijk. Iets wat op mij goed overkwam. Tijdens de gesprekken had je een luisterende houding en maakte je korte samenvattingen van het gesprek. Daarmee gaf je aan “echt” te luisteren, maar kon je tevens ook de check doen of je mij ook had begrepen. Wat ik ook erg prettig vond is aan het begin van het gesprek even terugkomen op het vorige gesprek en eventueel van daaruit verder met een gesprek of een opdracht. Het doen van opdrachten was waardevol in het meer inzicht krijgen in mijn eigen houding en gedrag, maar ook inzicht in waarom iets mij irriteert.”
“Ik ben erg tevreden over de coaching in dit traject. Ik vond het een prettige sfeer, je bent een fijne coach en ik heb er echt iets van opgestoken. De gesprekken hadden een doel en niet praten om het praten (waar ik zelf erg een hekel aan heb).”

Vrouw, 46 jaar, administratief medewerkster (mei 2014):
“Ik heb dit traject als zeer positief ervaren. Ik heb een zeer goede begeleiding gehad en ben ervan overtuigd dat dit meerdere mensen kan helpen om beter met stress op het werk om te gaan en uitval te beperken of soms zelfs te voorkomen. Ik heb handvatten meegekregen die mij kunnen helpen om ervoor te zorgen dat ik de innerlijke rust weer kan vinden.”
“Jij stond er ten eerste positief tegenover om mij te helpen en we hadden gelijk een goede klik. Daarnaast heb je door te luisteren naar mijn verhaal een juiste analyse gemaakt van wie en hoe ik ben.”
“Ik heb geleerd om op een positieve manier naar mezelf te kijken. Jij hebt me laten inzien dat ik belangrijk ben om wie ik ben met mijn goede en slechte eigenschappen.”

Man, 32 jaar, medewerker Techniek (april 2015):
“Het traject heb ik in het begin als onprettig ervaren omdat het niet prettig is een spiegel voorgehouden te krijgen. Na het lastige begin ging ik de gesprekken als zeer prettig ervaren en keek ik er zelfs naar uit, zodat ik mijn ervaringen kon delen en we konden analyseren wat er gebeurd was.”
“Tijdens het traject ben ik ook regelmatig “uitgedaagd” door mijn coach om ander gedrag te vertonen en om mijn denkwijze te veranderen. Hiervoor heb ik, tijdens de gesprekken, de juiste tools gekregen om dit te bewerkstelligen.”
“De rust in de gesprekken is me opgevallen. Geen oordelen en goed luisteren zonder direct advies te geven. Hierdoor werd ik in de gelegenheid gesteld om zelf over zaken na te denken en te herkennen. En hiermee begint het leren en ga je op zoek naar oplossingen.”
“Ik heb geleerd rust te nemen. Niet gelijk conclusies te trekken en zaken aan te nemen, maar na te vragen.
Het traject heeft erg veel voor mij betekend. Ik voel me veel fijner.”
“Ik ben erg tevreden over de coaching. Ik heb de hulp gekregen waar ik om gevraagd heb.”

Manager unit OGC Certificatie bij Kiwa te Rijswijk (november 2016):
“Silvia is een prettig persoon in de omgang. Tijdens de voorbereiding was er regelmatig contact om de zaken te bespreken en voor te bereiden. Het traject van introductiegesprek, voorbereiding cursus, afstemmen op de doelgroep, het geven van de cursus is een traject waar je tijd voor moet nemen.”
“Silvia heeft de drive om maatwerk te leveren. De ervaringen van de deelnemers waren dan ook overwegend positief. Critici ervaarden de feedbacksessies ook wel als confronterend, jezelf open en blootgeven in de vorm van rollenspellen vindt een aantal deelnemers lastig. Al met al een zeer leerzame ervaring, waar nog lang over doorgepraat is.”

Raad voor de Kinderbescherming, teamleider Rotterdam-Dordrecht (oktober 2016):
“De Raad voor de Kinderbescherming is bezig met een ingrijpende organisatieverandering. Een van de speerpunten hierin is dat we de jeugdzorgprofessionals meer autonomie willen geven. Dat betekent een enorme omslag in denken en aansturing: van een hiërarchische organisatie naar zelforganisatie.”
“In het proces op weg naar zelfsturende teams hebben wij teamcoaching gekregen van Silvia Alblas en Mirjam Onstein. In een viertal sessies heeft het team verkend waar wij staan in het proces van teamontwikkeling. Van daaruit hebben we stappen gezet in de richting van wat uiteindelijk een zelf-organiserend team moet worden. Daar zijn we nog niet, maar de basis is gelegd.”
“Onze teamcoaches hebben ons in dat proces goed ondersteund door het aandragen van theoretische concepten, boeiende werkvormen en opbouwende feedback. Gezien de grootte van het team van ruim 20 mensen vormden wij wel een flinke uitdaging voor hen. Wij kijken met plezier en voldoening terug op het traject dat we gelopen hebben.”

Rijndam Revalidatie, Managementassistentes Rotterdam-Dordrecht (oktober 2016):
“Al tijdens ons eerste gesprek wist Silvia de juiste vragen te stellen om tot een goede organisatie van de workshop te komen. De workshop zelf was helder en duidelijk en gaf voldoende inzichten hoe we als groep verder kunnen. Het belang van duidelijk communiceren werd door middel van diverse oefeningen aangetoond. Door de rustige, heldere en ook kritische benadering van Silvia hebben we een leerzame workshop gehad.”